Kuća samostalna kuća Beograd, Voždovac, Voždovačka crkva, Cena: 3.900.000,00

Osnovni podatci

Cena:
3.900.000,00 
transakcija:
prodajem
šifra:
PH60660VV
vrsta objekta:
kuća
tip:
samostalna kuća
država:
Srbija
lokacija:
Beograd, Voždovac, Voždovačka crkva
godina izgradnje:
1900
godina renoviranja:
2015
veličina:
1.086,00 m²
parcela:
758,00 m²

Kontakt

Vlasta Prešeren
GSM:
031/670-395
Telefon:
031/670-395
GSM:
031 670 395

Pošalji

E-mail je uspešno poslat

Pošalji
Kuća samostalna kuća, Beograd, Voždovac, Voždovačka crkva

1 od 12

Prethodna slika Sledeća slika
Galerija

opis

BEOGRAD CENTER - EDINSTVENA VILA

V središču Beograda prodamo mogočno stanovanjsko stavbo. Stavba se razteza na štirih nadstropjih, od katerih ima vsaka drugačno funkcijo in enako prispeva h kakovosti zgradbe.

V nizkem pritličju so prostori, potrebni za delovanje celotnega objekta, kot so garaža, kurilnica, več skladišč, kuhinja. V tem nadstropju je tudi ločena bivalna enota, namenjena vzdrževalcu objekta. Poleg teh ugodnosti to nadstropje vsebuje tudi prostore za sprostitev - bazen s tušem, pa tudi vinsko klet z opečnim zaključkom, ki poudarja značaj prostora.

Spodnje pritličje je povezano z notranjim stopniščem nad nadstropjem in dvigalom, ki omogoča neposredno komunikacijo z vsemi deli stavbe. Okoli glavnega stopnišča so oblikovane sobe v pritličju in nadstropju. Preddverje, stopnišče in galerija v prvem nadstropju so ena enota, ki lahko sprejme večje število ljudi. Odprtost tega prostora prispeva k večfunkcionalnosti, torej omogoča izvedbo dogodkov različnega značaja. Poleg velike dvorane v pritličju je bivalni prostor s kaminom, velika jedilnica, ki omogoča udobno sedenje za 24 ljudi, zasebna, manjša jedilnica in kuhinja, ki sta fizično ločena od vrat dvorane. Kuhinja ima dostop od zunaj in je povezana z nizkim pritličnim stopniščem.

V prvem nadstropju je galerija s pogledom na veliko stopnišče. Poleg galerije je na preostalem nadstropju zasebna cona, sestavljena iz dveh blokov dveh spalnic, vsaka s kopalnico. Med tema dvema blokoma je salon s lončeno pečjo. Iz tega bivalnega prostora se izstopa na veliko teraso, ki pokriva glavni vhod.

V drugo nadstropje vodi dvojno simetrično stopnišče iz galerije v prvem nadstropju. Stopnišče vodi v dvorano, ki jo naravno osvetli piramidalna strešna luč, ki omogoča vstop v štiri ločene bivalne enote različnih struktur, pa tudi neposreden dostop od zunaj prek dvigala. 

Nepremičnina se nahaja 2 km od Autokomande in 3,3 km od Slavije. Lokacija nepremičnine v prvi vrsti omogoča, da se zgradba poveže z vsemi deli mesta, hkrati pa izžareva zasebnost zaradi velikega odstotka zelenja in gozdov. V neposredni bližini so objekti, ki omogočajo udobno zadovoljstvo v življenju (Fakulteta za organizacijske vede, Prometna fakulteta, 12. beograjska gimnazija, Osnovna šola Karađorđe, Vrtec Petra Pan, Tržnica Banjička, Lukoil črpalka, Hotel M ...). 

BEOGRAD CENTER - LUXURY VILLA

In the center of Belgrade we sell a mighty residential building. The building spans over four floors, each with a different function and contributing equally to the quality of the building.

On the lower ground floor there are spaces necessary for the operation of the whole facility, such as a garage, boiler room, several storage rooms, kitchen. This floor also has a separate living unit for the maintenance of the building. In addition to these amenities, this floor also features relaxation areas - a pool with shower as well as a wine cellar with a brick finish that emphasizes the character of the space.

The lower ground floor is connected by an internal staircase above the floor and an elevator that allows direct communication with all parts of the building. Around the main staircase are designed rooms on the ground floor and first floor. The lobby, staircase and first floor gallery are one unit that can accommodate more people. The openness of this space contributes to the multifunctionality and allows events of different character to be carried out. In addition to the large hall on the ground floor, there is a lounge with a fireplace, a large dining room that allows comfortable seating for 24 people, a private, smaller dining room and a kitchen physically separated from the hall door. The kitchen has access from the outside and is connected to a low ground staircase.

On the first floor is a gallery overlooking the grand staircase. Next to the gallery, on the rest of the floor is a private zone consisting of two blocks of two bedrooms, each with a bathroom. Between these two blocks is a lounge with a tiled stove. From this living area stands out a large terrace that covers the main entrance.

To the second floor leads to a double symmetrical staircase from the gallery on the first floor. The staircase leads to the hall, which is naturally illuminated by a pyramidal roof light that allows entry into four separate living units of different structures, as well as direct access from the outside via an elevator.

The property is located 2 km from Autokomanda and 3.3 km from Slavia. The location of the property primarily allows the building to connect with all parts of the city while radiating privacy due to the high percentage of greenery and forests. In the immediate vicinity there are facilities that provide comfortable life satisfaction (Faculty of Organizational Sciences, Faculty of Transport, 12th Belgrade High School, Karadjordje Primary School, Petra Pan Kindergarten, Banjička Market, Lukoil Pump, Hotel M ...).

Welcome to visit this fabulous villa!